Znów bardzo dobry wynik MATURY w KOLBERGU

Dodano 27 czerwca 2014
Znów bardzo dobry wynik MATURY w KOLBERGU

Finis coronat opus – znów bardzo dobry wynik matury w „KOLBERGU”

Na podstawie materiałów opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz  Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu prezentujemy bardzo dobry wynik uzyskany przez absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie - rocznik 2014.

Zdawalność matury w roku 2014

Zdawalność matury w Polsce

Zdawalność matury
w Wielkopolsce

Zdawalność matury w I LO
w Kościanie

 

71%

 

70%

97%

 

Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących w 2014 roku

 

Zdawalność matury
w liceach ogólnokształcących
w Polsce

Zdawalność matury
w liceach ogólnokształcących
w Wielkopolsce

Zdawalność matury w I LO
w Kościanie

 

80%

 

80%

97%

 

Zdawalność z pisemnych przedmiotów obowiązkowych:

- język polski – zdawalność 100%

- język angielski – zdawalność 100%

- język niemiecki – zdawalność 100%

- matematyka – zdawalność 97%

Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego z matematyki, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu i będą mogli uczestniczyć
w rekrutacji na studia wyższe.

W większości zdawanych przedmiotów uczniowie KOLBERGA uzyskali wynik wyższy niż maturzyści w Polsce i w Wielkopolsce.

Przedmiot

Poziom

Średni wynik  2014

I LO Kościan

Polska

woj. wielkopolskie

język polski

podstawowy

62%

51%

50%

rozszerzony

61%

65%

60%

matematyka

podstawowy

66%

48%

46%

rozszerzony

49%

42%

37%

język angielski

podstawowy

85%

69%

69%

rozszerzony

68%

66%

66%

język niemiecki

podstawowy

89%

68%

67%

rozszerzony

68%

63%

59%

język francuski

podstawowy

72%

74%

77%

biologia

podstawowy

36%

35%

35%

rozszerzony

52%

53%

50%

chemia

podstawowy

49%

46%

49%

rozszerzony

54%

50%

49%

geografia

podstawowy

50%

45%

46%

rozszerzony

58%

53%

51%

informatyka

podstawowy

50%

40%

43%

rozszerzony

55%

52%

53%

historia

podstawowy

53%

47%

47%

rozszerzony

55%

54%

54%

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

62%

46%

47%

rozszerzony

52%

46%

41%

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !