Psycholog

mgr Karolina Szymanowska

Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek: godz. 8.00 - 9.45
  • Wtorek: 8.00 - 11.45
  • Środa: 8.00 - 14.45
  • Czwartek: 8.00 - 14.45 
  • Piątek: 8.00 - 12.45
Można się ze mną skontaktować także poprzez e-maila: kszymanowska@lo-koscian.pl
 
 Do głównych zadań psychologa w szkole należą:
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów.
  • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych m.in. warsztaty integracyjne, zajęcia z tematyki uzależnień, przemocy, rozwoju osobistego.
  • Współpraca z rodzicami oraz nauczycielami.
  • Współpraca ze specjalistami z dziedziny psychologii, psychiatrii oraz wszelkimi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.