Dyrekcja szkoły

mgr Małgorzata Andersz

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

Przyjmuje:
Poniedziałek 11:00 - 12:00
Środa 12:00 - 13:00


mgr Natalia Danielczyk

Wicedyrektor

Przyjmuje:
wtorek 9.00 - 10.00


 
mgr Stefan Szmatuła 

Wicedyrektor

Przyjmuje:
środa 12:30 - 13:30