Uniwersytet Młodych Wynalazców

Konferencja podsumowująca projekt
Konferencja podsumowująca projekt

Poniedziałkowy poranek 26 października br. był - dla uczestników projektu „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika”- dniem naukowych podsumowań i ewaluacji działań.

czytaj więcej

Zajęcia terenowe - okolice Starego Gołębina
Zajęcia terenowe - okolice Starego Gołębina

Od początku roku szkolnego 2015/2016 grupa licealistów z KOLBERGA brała udział w kolejnych działaniach związanych z realizacją projektu „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika” w ramach uczestnictwa w programie UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW.

czytaj więcej

Konferencja
Konferencja "GIS w nauce"

W dniu 2 czerwca 2015 r. przedstawiciele klasy IE uczestniczyli wraz z opiekunem w kolejnym etapie projektu przyrodniczego związanego z śródpolnymi zadrzewieniami. Etap ten przeprowadzony został w ramach IV konferencji pt.„GIS w nauce” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań.

czytaj więcej

Zajęcia terenowe w TURWI
Zajęcia terenowe w TURWI

Zajęcia, organizowane przez zespół kierowany przez Pana dr. Macieja Nowaka, umożliwiają uczniom odkrywanie nowych możliwości aplikacji informatycznych w badaniach środowiska na przykładzie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz doskonalą ich wiedzę i umiejętności przyrodnicze.

czytaj więcej

Inauguracja programu
Inauguracja programu

W styczniu 2015 r. grupa trzynaściorga licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, wspierana przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w Poznaniu rozpoczęła - w ramach współpracy z Wydziałową Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych UAM (która uzyskała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - uczestniczyć w programie Uniwersytet Młodych Wynalazców.

czytaj więcej