Rekrutacja do szkoły 2024/2025

Rekrutacja do szkoły 2024/2025

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci, Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie na rok szkolny 2024/2025.

Zachęcamy wszystkie Uczennice i wszystkich Uczniów Klas Ósmych do składania wniosków o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie w roku szkolnym 2024/2025.

Wnioski można składać w dniach 20 maja - 14 czerwca br. (godz. 15.00) trzema drogami, poprzez:

  1. elektroniczną platformę rekrutacyjną eNABÓR: https://rekrutacja.koscian.pl/ - w załączeniu znajduje się INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU poprzez platformę eNABÓR;
  2. złożenie wniosku w KANCELARII UCZNIOWSKIEJ (I piętro) -  komplet dokumentów: wniosek, podpisane dwa zdjęcia legitymacyjne;
  3. elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (w załączeniu zasady wypełniania wniosku poprzez ePUAP).

Uwaga! Brak podpisu elektronicznego pod wnioskiem skladanym poprzez eNABÓR nie wpływa na postępowanie rekrutacyjne. Wystarczy 1 podpis. 

Jeśli wniosek złożony  poprzez eNABÓR nie zostanie podpisany, także uczestniczy w procesie rekrutacji, a podpis zostanie uzupełniony na wydruku podczas składania świadectwa i wyników egzaminu. 

Do szkoły nie przynosimy żadnych wydruków z platformy eNABÓR.

Do zobaczenia w KOLBERGU!