« powrót

Pielęgniarka szkolna

mgr Agata Szwarc

 Zapraszam uczniów do korzystania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych w każdą środę od 1430 do 1600

Agata Szwarc, pielęgniarka szkolna, dietetyk.

Godziny przyjęć

PONIEDZIAŁEK

7:00

11:00

WTOREK

7:00

15:00

ŚRODA

11:15

15:00

CZWARTEK

11:30

15:00

PIĄTEK

 7:00

15:00

Profilaktyka grypy A/H1N1

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną:

  1. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.
  2. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystywanie ich wyników.
  3. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
  4. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniówi ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
  5. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczna w zajkresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
  6. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
  7. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka