Zastępstwa

23 maja 2019

Zastępstwa, piątek 24 maja 2019

Podczas 3 lekcji w sali nr 4 odbędzie się debata oksfordzka pt. "Europa w wyobraźni i oczekiwaniach Polaków między idealizmem a realizmem?". - uczestniczą uczniowie klas 1f i 2f. Zajęcia z sali nr 5 (podczas 3-5 lekcji) przeniesione do sali nr 76.

(więcej)
17 maja 2019

Zastępstwa, poniedziałek 20 maja 2019

O godz. 9.00 w auli i salach nr 69 oraz 70 odbywa się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. O godz. 14.00 w auli i salach nr 69 oraz 70 odbywa się egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym. W salach nr 1, 14, 15, 16 odbywają się egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. ZAMIANA SAL: - lekcje z sali nr 1 - przeniesione do sali nr 61; - lekcje z sali nr 15 - przeniesione do sali nr 67;- lekcje z sali nr 16 - przeniesione do sali nr 76; - lekcje z sali nr 70 - przeniesione do sali nr 78.

(więcej)
16 maja 2019

Zastępstwa, piątek 17 maja 2019

W salach nr 1, 14, 15, 16 odbywają się egzaminy ustne. ZAMIANA SAL: - lekcje z sali nr 1 - przeniesione do sali nr 10 ; - lekcje z sali nr 14 - przeniesione do sali nr 76;- lekcje z sali nr 15 - przeniesione do sali nr 60, - lekcje z sali nr 69 - przeniesione do sali nr 63; lekcje z sali nr 70 - przeniesione do sali nr 78.

(więcej)
15 maja 2019

Zastępstwa, czwartek 16 maja 2019

W salach nr 1, 14, 15, 16 odbywają się egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. ZAMIANA SAL: - lekcje z sali nr 1 - przeniesione do sali nr 5 ; - lekcje z sali nr 14 - przeniesione do sali nr 8;- lekcje z sali nr 15 - przeniesione do sali nr 80, - lekcje z sali nr 16 - przeniesione do sali nr 83; - lekcje z sali nr 69 - przeniesione do sali nr 10; lekcje z sali nr 70 - przeniesione do sali nr 80; lekcje z sali nr 39 - przeniesione do sali nr 75.

(więcej)
14 maja 2019

Zastępstwa, środa 15 maja 2019

O godz. 9.00 w auli odbywa się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. W salach nr 1, 14, 15, 16 odbywają się egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. ZAMIANA SAL: - lekcje z sali nr 1 - przeniesione do sali nr 8 (1-2 lekcja) i sali nr 7 (3-4 lekcja) ; - lekcje z sali nr 14 - przeniesione do sali nr 78;- lekcje z sali nr 16 - przeniesione do sali nr 5; - lekcje z sali nr 70 - przeniesione do sali nr 80; lekcje z sali nr 39 - przeniesione do sali nr 75.

(więcej)
13 maja 2019

Zastępstwa, wtorek 14 maja 2019

O godz. 9.00 w sali nr 69 odbywa się egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. O godz. 14 w sali nr 69 odbywa się egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. W salach nr 1, 14, 15, 16 odbywają się egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. ZAMIANA SAL: - lekcje z sali nr 1 - przeniesione do sali nr 8; - lekcje z sal nr 14 i 15 - przeniesione do sali nr 5;- lekcje z sali nr 69 i 70 - przeniesione do sali nr 60; - lekcje z sali nr 39 - przeniesione do sali nr 62. Zamiana sal: - kl. 2g (7 lekcja) - j. polski - sala nr 77; -kl. 1ab (6 lekcja) - TKaL - sala nr 59.

(więcej)
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka