STYPENDIA IKEA FAMILY

Dodano 16 września 2015
STYPENDIA IKEA FAMILY

STYPENDIA IKEA FAMILY -ruszyła IV edycja programu organizowanego przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja.

W ramach Programu Stypendialnego IKEA FAMILY naszej szkole przydzielono 8 000 zł na stypendia dla uczniów. Będą to stypendia w wysokości 2000 zł dla 4 uczniów naszej szkoły, przyznane na rok szkolny 2015/2016 Warunkiem wstępnym ubiegania się o przyznanie stypendium jest potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) netto oraz średnia ocen w roku poprzedzającym ubieganie sie o stypendium co najmniej 4,0 w szkole średniej i 4,3 w gimnazjum. Ponadto ocenie Komisji będą podlegać dodatkowe kryteria zawarte w regulaminie (zaangażowanie społeczne i osiągnięcia naukowe) O przyznaniu Stypendium danemu uczniowi decyduje Komisja powołana przez dyrektora Szkoły. Termin przyjmowania wniosków rozpocznie się od 18 września i potrwa do 30 września 2015r
Wszystkie dokumenty dot. programu są dostępne na stronie: http://www.ikeafamily.eu/Program-stypendialny/Dokumenty-do-pobrania.aspx
Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego.

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !