« powrót 03 października 2017

Ogólnopolski konkurs „Hejter, Haker, e-obywatel”

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji.

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej. Prace powinny być przesłane organizatorowi  do 15 października 2015 r. w dwóch wersjach:

- w wersji papierowej na adres: Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa z dopiskiem konkurs – „Hejter, Hacker, e-obywatel” wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę oraz adres placówki szkolnej;

- w wersji elektronicznej na adres: bss@senat.gov.pl.

 

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu. Tekst nie może zawierać więcej niż 1800 znaków (bez ilustracji).

3. Prace przedstawione w konkursie: – muszą mieć charakter autorski – być efektem twórczości ucznia, nie mogą też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich; – nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, poza konkursami wewnątrzszkolnymi.

4. Każda z prac zostanie oceniona w skali punktowej 1-20.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Senatu RP

 

Szczegółowy regulamin znajduje się u pedagoga szkolnego

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka