Konkurs na PLAKAT pt. "Stop dopalaczom”

Dodano 26 kwietnia 2016
Konkurs na PLAKAT pt.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że Główny Inspektor Sanitarny ogłosił konkurs na plakat pt. „Stop dopalaczom”, który skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, zwanych dalej uczestnikami,
 2. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora (do trzeciego stopnia pokrewieństwa),
 3. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie ich właściwej szkole w terminie do 20.05.2016 r.
  1. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej jednostki organizacyjnej PSSE w terminie do 27.05 2016 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. praca  konkursowa  powinna  jednoznacznie  kojarzyć  się  z  profilaktyką  antydopalaczową
   i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji,
  3. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,
  4. uczestnik (jedna osoba) może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.
  5. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 4 do regulaminu.

Wymogi techniczne. dotyczące prac konkursowych:

 

 1. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie  do kampanii  wielkoformatowej  (bilbordowej),  w  zamkniętej  kopercie  wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.
 2. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:

-        w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF;

-        w trybie kolorów CMYK.

 1. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.
 2. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

Liczba laureatów i nagrody:

-         I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat I miejsca.

 

                     -   nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ko.poznan.pl/ oraz u psychologa szkolnego.

W gabinecie psychologa szkolnego dostępne są ponadto plakaty przygotowywane na szkolny konkurs o tematyce profilaktycznej w ramach Ligi Klas. Ze względu na ich ciekawą formę warto rozważyć możliwość zgłoszenia ich na ww. konkurs! Plakaty i wnioski udostępnia pani psycholog. Zachęcamy do udziału!

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !