« powrót

Ochrona danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie informuje, że szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji szkoły udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem dnia wglądu do dokumentu.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka