« powrót 11 października 2018

Warsztaty dla młodzieży -WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

W ramach projektu realizowanych będzie na terenie uczelni pięć edycji bezpłatnych warsztatów dla grup wiekowych:
· dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat
1. FLIPOWANIE (24 godz.)
2. SKETCHNOTING (24 godz.)
3. MYŚLENIE WIZUALNE , (24 godz.)
4. TECHNIKI SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ (24 godz.)
5. KURS LEGO MINDSTORMS EV3 - warsztaty robotyki (16 godz.)
6. TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA (16 godz.)
7. WARSZTATY DESIGN THINKING (16 godz.)
8. PROGRAMOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH (60 godz.)
9. FOTOGRAFIA CYFROWA (40 godz.)
10. GRAFIKA KOMPUTEROWA (40 godz.)
11. TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I ICH BEZPIECZEŃSTWO (40 godz.)
12. TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH - UNITY 3D (60 godz.)
· młodzież w wieku 15-16 lat
13. AKCELERATOR BIZNESU Zakładam firmę! (15 godz.)
· dla rodziców
14. POKOLENIE GOOGLE-aktywność młodych w sieci (4 godz.)
15. OBUDŹ GENIUSZA-wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki (4 godz.)
16. BUDOWANIE AUTORYTETU PRZEZ KOMUNIKACJĘ-sztuka otwartego dialogu (4 godz.)
Uczestnictwo w warsztatach:
Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój u uczestników
min. 3 wskazanych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:
● matematyczne i ICT
● kreatywność
● innowacyjność
● przedsiębiorczość
● krytyczne myślenie
● rozwiązywanie problemów
● umiejętność uczenia się i pracy zespołowej

Kompetencje zdobyte przez uczestników projekcie w przyszłości przełożą się na:
● rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów
● stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społ. dalszego ich rozwoju
● inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji
● propagowanie kultury innowacyjności wśród młodzieży
● zapoznanie ze środowiskiem akademickim i WSB jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości
● integrację lokalnej społeczności (szkół, rodziców) wokół WSB przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć
Organizacja warsztatów:
· od 4 godz. do 60 godz. dydaktycznych zajęć,
· zajęcia od drugiej połowy października 2018r.,
· zajęcia raz - dwa razy w tygodniu w godz. 17.00-18.30
· warsztaty są bezpłatne

Osoby zainteresowane zapraszamy do
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
budynek CP, pokój 208, I piętro
poniedziałek - piątek: 11:00 - 14:00
e-mail: umo@wsb.poznan.pl
telefon:
· 61 655 33 46,
· 61 655 32 85

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka