« powrót 22 maja 2020

Ustny egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że egzamin ustny w roku 2020 nie jest przeprowadzany z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r. reguluje §11kb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 891).

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie OKE Poznań

« powrót Drukuj

Czytaj również: