Stypendia pomostowe

Dodano 29 kwietnia 2015
Stypendia pomostowe

XIV edycja - STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW 2015


STYPENDIA NA I ROK

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA i we Francji oraz staży w kraju.

W dotychczasowych trzynastu edycjach Programu przyznano ponad 13.300 stypendiów na I rok studiów.

SPRAWDŹ PROFIL KANDYDATA W XIV EDYCJI PROGRAMU (2015/2016) I WARUNKI APLIKOWANIA.
Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o stypendium znajdziesz w Regulaminie.
.

PARTNERZY

Partnerami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Kombinat Rolny Kietrz oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.


więcej informacji: www.stypendia-pomostowe.pl
i w gabinecie pedagoga szkolnego.

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !