« powrót 03 sierpnia 2021

STYPENDIA POMOSTOWE

Informacja o stypendium pomostowym - Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie

Beneficjenci: studenci I roku studiów licencjackich i I roku uzupełniających magisterskich

 

Realizatorzy: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – Łódź, https://fep.lodz.pl/pl/

                        Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego – Kościan, http://so.koscian.net/

 

Termin składania wniosku: 16 sierpnia (!!!)

 

Wysokość stypendium: 700 zł miesięcznie w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022 (10 miesięcy)

 

Kontakt: Anna Hordecka, anna.hordecka1@interia.pl

 

Warunki: aby ubiegać się o stypendium w XX edycji programu (2021/2022) należy:

 

·         ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą z 2021 roku;

 

·         zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia (licencjackich)  lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

 

·         być mieszkańcem powiatu kościańskiego i pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

 

·         pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

·          

·         osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

« powrót Drukuj

Czytaj również: