Rekrutacja 2019/2020

Dodano 10 stycznia 2019
Rekrutacja 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie zostanie utworzonych    
10 oddziałów: 5 klas adresowanych do kandydatów po gimnazjum oraz 5 klas dla absolwentów szkół podstawowych.

 

 

OFERTA KLAS DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM

1A/1

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY I: język angielski1)

JĘZYK OBCY II: język niemiecki

 

1A/2

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: matematyka, fizyka, informatyka

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki

 

1B

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: matematyka, geografia, język angielski

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język hiszpański*)

 

1C

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: geografia, biologia, język angielski2)

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język hiszpański*)

 

1D

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: język polski, historia, język angielski2)

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język francuski*)

 

1E

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: biologia, chemia

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki

 

 

1) program w klasie obejmuje przedmioty uzupełniające: język angielski w technice, język angielski dla inżyniera;

2)  program w klasie obejmuje przedmiot uzupełniający: matematyka w zastosowaniach;

*) język do wyboru, grupa językowa zostanie utworzona, gdy dany język wybierze odpowiednia liczba uczniów;

W klasach 1A/1, 1A/2, 1B, 1C, 1E - realizowany jest przedmiot uzupełniający teksty kultury a literatura;

 

 

 

OFERTA KLAS DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

1a/1

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: matematyka, fizyka, język angielski

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki

 

1a/2

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: matematyka, informatyka, język angielski

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki

 

1b

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: matematyka, geografia, język angielski

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język hiszpański*)

 

1c/1

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: język polski, biologia, język angielski

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język hiszpański*)

 

1c/2

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: język polski, geografia, język angielski

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język hiszpański*)

 

1d

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki lub język francuski*)

 

1e

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: biologia, chemia

JĘZYK OBCY I: język angielski

JĘZYK OBCY II: język niemiecki

 

*) język do wyboru, grupa językowa zostanie utworzona, gdy dany język wybierze odpowiednia liczba uczniów;

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !