Prof. Maciej Kubicki

Dodano 27 marca 2013
Prof. Maciej Kubicki

 

Konferencje poprowadziły Anna Buczek, Angelika Marcinkowska i Anna Rożynek z klasy III e i IIIe1.

Pan Profesor jest chemikiem o specjalizacji krystalograf. Po ukończeniu naszego liceum w 1986 roku uzyskał tytuł magistra, pięć lat później tytuł doktora i w 2004 roku został doktorem habilitowanym. Obecnie pełni funkcje przewodniczącego sekcji krystalochemii w Polskim Towarzystwie Chemicznym, jest prodziekanem Wydziału Chemii i wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W bogatym dorobku naukowym Profesora można wyróżnić wiele publikacji naukowych. Tematyka badawcza tych prac obejmuje doświadczalne badanie rozkładu gęstości elektronowej w kryształach molekularnych za pomocą wysokorozdzielczej dyfrakcji promieni rentgenowskich, wysokorozdzielczą krystalografię makrocząsteczek, oddziaływania międzycząsteczkowe w kryształach molekularnych, badania strukturalne związków aktywnych biologicznie oraz korelacje między strukturą a aktywnością związków chemicznych, relacje między strukturą a właściwościami w związkach metaloorganicznych.

 Pan Profesor Maciej Kubicki zaprezentował nam interesujący, a zarazem trudny 30 minutowy wykład dotyczący tematyki badawczej związanej z krystalochemią i odpowiedział na zadawane przez uczniów pytania. Mogliśmy dowiedzieć się, jaki przedmiot Profesor uwielbiał, a do którego nie pałał sympatią, dlaczego jako kierunek studiów wybrał chemię, jak wspomina czasy szkolne…

Angelika Marcinkowska

Czytaj także

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
07 listopada 2023
Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Tschuff "
Lekcja poezji w klasie 1g
06 grudnia 2023
Lekcja poezji w klasie 1g
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
14 listopada 2023
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską