Prof. Emil Panek

Dodano 06 września 2014
Prof. Emil Panek

1 września 2014 roku w dniu Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015 gościem szkoły był prof. dr hab. Emil Panek, Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Profesor zaprezentował założenia współpracy kościańskiego KOLBERGA z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu w ramach projektu KLASA AKADEMICKA.

Dorobek naukowy Profesora Emila Panka jest imponujący. Profesor Emil Panek jest specjalistą z dziedziny cybernetyki ekonomicznej oraz ekonomii matematycznej, a także modelowania matematycznego procesów wzrostu gospodarczego i zastosowań teorii sterowania optymalnego w ekonomii.

W latach 1996 -2000 był rektorem Akademii Ekonomicznej, wcześniej od 1990 roku  był prorektorem. Profesor jest jednym z architektów utworzenia Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, którego obecnie jest Dziekanem (od 2006 roku).

Profesor Panek pełni szereg funkcji:

- na uczelni: poza pełnieniem obowiązków Dziekana, m.in. członek Senatu UEP, członek Komisji Rektorskiej ds. Statutu UEP, członek Kapituły Medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP, członek Rady Fundacji "Kadry dla Wielkopolski",
- poza uczelnią m.in.: przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Czytaj także

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
07 listopada 2023
Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Tschuff "
Lekcja poezji w klasie 1g
06 grudnia 2023
Lekcja poezji w klasie 1g
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
14 listopada 2023
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską