Próbna matura styczeń 2020

Dodano 03 stycznia 2020
Próbna matura styczeń 2020

·      przybyć do szkoły w stroju galowym;

·      być obecnym w szkole o godzinie 8.15,

·      mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,

·      przynieść ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto każdy zdający może korzystać z materiałów pomocniczych, np. cyrkla, linijki, kalkulatora prostego*, który otrzyma od członków komisji, w dniu egzaminu,

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko  dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

·      nie wnosić w tym dniu do klas egzaminacyjnych telefonów komórkowych, gdyż może to przyczynić się do unieważnienia egzaminu,

·      zdeponować telefon u PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Kalkulatory (podpisane) należy złożyć  u nauczyciela matematyki do dnia 20.12.2019 r. Uczeń, który nie dostarczy kalkulatora w wyznaczonym terminie nie będzie mógł pożyczyć go podczas egzaminu maturalnego.

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !