« powrót 04 kwietnia 2019

Organizacja zajęć od dnia 8 kwietnia

Informacja o działalności szkoły podczas możliwego strajku - od dnia 8 kwietnia br.

W związku z możliwością rozpoczęcia przez Nauczycieli i Pracowników I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie od dnia 8 kwietnia br. strajku, Dyrektor Szkoły informuje, że podczas akcji protestacyjnej będą w szkole prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie publikowany na bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce ZASTĘPSTWA oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka