« powrót 30 czerwca 2017

Ogromny sukces – WYNIKI MATURY 2017 ZACHWYCAJĄ

Bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości w KOLBERGU w 2017 roku.

„Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy,
 tego potrafi także dokonać”

Napoleon Hill

Zawsze byliśmy przekonani, że Maturzystki i Maturzyści Kościańskiego KOLBERGA osiągną sukces, wierzyliśmy i nadal wierzymy, że w życiu wszystkie egzaminy zdane będą przez Naszych Absolwentów na same celujące noty!

Zdawalność pisemnego egzaminu dojrzałości  w roku 2017  (egzamin maturalny w nowej formule)

 

Zdawalność matury

 w  liceach ogólnokształcących  
w Polsce

Zdawalność matury

w  liceach ogólnokształcących
w Wielkopolsce

Zdawalność matury w I LO 
w Kościanie

( 191 absolwentów)


 

84,4 %

 

83%

99%

(2 os. z możliwością poprawki
w sierpniu)

Zdawalność matury

 w  szkołach średnich
w Polsce

Zdawalność matury

w  szkołach średnich
w Wielkopolsce

78,5%

 

78%


 

Zdawalność z pisemnych przedmiotów obowiązkowych:

- język polski – zdawalność 100%

- matematyka – zdawalność  99%

- język angielski – zdawalność  99%

- język niemiecki – zdawalność 100%

- język rosyjski – zdawalność 100%

 

W KOLBERGU nie ma absolwenta, który nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Dwaj absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego z matematyki  lub języka angielskiego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu i będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.

 

We wszystkich zdawanych przedmiotach uczniowie KOLBERGA uzyskali wynik wyższy niż maturzyści w Polsce i w Wielkopolsce. 

 

Przedmiot

Poziom

Średni wynik matury w 2017 r.

I LO Kościan

Polska

woj. wielkopolskie

język polski

podstawowy

63%

56%

55%

rozszerzony

68%

50%

47%

matematyka

podstawowy

76%

54%

52%

rozszerzony

50%

37%

32%

język angielski

podstawowy

83%

71%

71%

rozszerzony

66%

60%

59%

język niemiecki

podstawowy

85%

65%

62%

rozszerzony

66%

56%

54%

język rosyjski

podstawowy

96%

61%

61%

biologia

rozszerzony

39%

37%

34%

chemia

rozszerzony

53%

41%

39%

fizyka

rozszerzony

45%

40%

38%

geografia

rozszerzony

38%

31%

29%

informatyka

rozszerzony

48%

33%

35%

historia

rozszerzony

38%

33%

33%

wiedza 
o społeczeństwie

rozszerzony

39%

26%

23%

 

Wielu uczniów uzyskało wyniki 100% na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka angielskiego.

 

Bardzo wielu uczniów uzyskało wyniki powyżej 90% na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka