Oferta 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie planowane jest utworzenie 8 oddziałów.

W załączeniu prezentujemy szczegółową ofertę oraz wniosek dla kandydata.