« powrót 16 lipca 2014

Obóz naukowy w Chalinie

Młodzi ekolodzy na obozie naukowym w Chalinie W ramach projektu Akademia Talentów Przyrodniczych młodzież z trzech szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego uczestniczyła w dniach od 9 do 13 lipca 2014 roku w obozie naukowym w Chalinie, zorganizowanym na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Młodzież reprezentowała następujące szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie – opiekunowie: Janina Wawrzyniak, Robert Padurek

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie – opiekunowie: Maria Depczyńska, Danuta Boczek

  • Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach – Iwona Krzyczkowska, Bożena Kolanuś.

Celem obozu, którego organizatorem był Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, było podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych i laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników naukowych IŚRL PAN w Poznaniu.

Na zajęciach „Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na rozmieszczenie i liczebność zwierząt” prowadzonych przez pana dra hab. Krzysztofa Kujawę, młodzież miała okazję nabycia umiejętności rozpoznawania ptaków występujących na polach uprawnych oraz typów środowiska.

Na kolejnych zajęciach prowadzonych przez panią dr hab. Hannę Gołdyn oraz dr hab. Halinę Ratyńską „Wybrane elementy szaty roślinnej regionu, struktura krajobrazu – płaty, wyspy środowiskowe, korytarze ekologiczne, węzły”, młodzież nabyła umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Wielu uczniów po raz pierwszy zobaczyło torfowisko, starorzecze, lasy łęgowe oraz chronioną rosiczkę okrągłolistną.

Pan dr Zdzisław Bernacki wprowadził nas w problematykę gleby – procesów glebotwórczych w krajobrazie, układów katenalnych. Na podstawie odwiertów młodzież zapoznała się z profilami glebowymi.

Ponadto pan dr Zdzisław Bernacki wprowadził młodzież w zagadnienia dotyczące przepływu energii w ekosystemie i w krajobrazie. Na zajęciach młodzież dokonywała pomiarów za pomocą urządzeń otrzymanych w ramach projektu, takich jak solarymetr, termohigrometr, pirometr.

Dzięki pani dr Marii Oleszczuk, prowadzącej zajęcia na temat wpływu struktury krajobrazu na zróżnicowanie zgrupowań pająków, wielu uczniów przełamało niechęć do pajęczaków. W trakcie zajęć terenowych uczniowie zapoznali się z typami sieci pajęczych oraz metodami chwytania pająków. W laboratorium, przy użyciu binokularów, oznaczali schwytane okazy.

Mgr Dariusz Sobczyk zapoznał uczestników obozu z wpływem struktury krajobrazu rolniczego na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych. Podczas zajęć uczniowie nauczyli się rozpoznawać gatunki schwytanych przez siebie motyli.

Ze względu na szczególne zainteresowanie tematyką poświęconą motylom i ptakom, pan mgr Dariusz Sobczyk przeprowadził dodatkowe zajęcia poświęcone motylom nocnym, natomiast pan dr hab. Krzysztof Kujawa poświęcone ptakom.

Wszystkie zajęcia były perfekcyjnie przygotowane i niezwykle atrakcyjne, a prowadzący te zajęcia zarazili swoją pasją wszystkich uczestników obozu.

Autorami zdjęć obrazujących przebieg obozu byli:

  • pan Rober Padurek – nauczyciel I LO w Kościanie,

  • Krzysztof Urbaniak – absolwent ZSP w Nietążkowie,

  • pani Iwona Krzyczkowska – nauczyciel LO w Pniewach.

« powrót Drukuj

Czytaj również: