„Głosem narodu jest harmonia ...."

Dodano 23 listopada 2021
„Głosem narodu jest harmonia ....

Słowa Cypriana Kamila Norwida patronowały tegorocznym obchodom Święta Niepodległości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie.  Młodzież, pod opieką p. R. Tomczak, p. J. Głowackiej -Wieczorek, p .J. Grupińskiego i p. K.  Wopińskiego, przygotowała montaż słowno-muzyczny pokazujący radość z odzyskanej niepodległości oraz różne opinie na temat Polski i Polaków wyrażone w utworach Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Różewicza. Zebrani ,10 listopada 2021r., usłyszeli pełne dumy i determinacji słowa Józefa Piłsudskiego skierowane do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz władz brytyjskich, francuskich, niemieckich, włoskich i japońskich, a także rządów wszystkich tych krajów, które brały udział w Wielkiej Wojnie lub też pozostawały neutralne w czasie konfliktu:

 „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym”.

Entuzjazm roku 1918 podkreślała także wypowiedź Jędrzeja Moraczewskiego, jednego z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, który pisał: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało”.

O tym, czym jest naród  i społeczeństwo, przypominały słowa  Cypriana Kamila Norwida: „Naród składa się z tego, co go wyróżnia od innych i z tego, co go z innymi łączy. To połączenie nie jest żadnym ustępstwem, a tym bardziej uszczerbkiem, ale owszem przymiotem zupełności charakteru i własnością dodatnią”.

 Słowa Cypriana Norwida i  Tadeusza Różewicza, pełne troski o człowieka, komponowały się z przemówieniem  p. Ryszarda Turskiego wygłoszonym w 2020r. w rocznicę oswobodzenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jeden z ostatnich żyjących więźniów apelował: ”Nie bądź obojętny[i]” i przestrzegał: „Auschwitz nie spadło z nieba, zaczęło się od zobojętnienia, od znieczulicy, od przymykania oka na krzywdę innych,(…)od polityków, którzy dzielili ludzi na „naszych i gorszych”. Jego słowa, podobnie jak tekst piosenki „Świecie nasz” Marka Grechuty to wezwanie do   odpowiedzialności, bo „ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, wrażliwości na drugiego człowieka, do zgody, gdyż ”głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem jedność i zgoda, celem prawda”.

Świecie nasz, daj nam
Daj nam wreszcie zgodę
Spokój daj, zgubę weź
Zabierz ją, odprowadź

Szukaj dróg gdzie jasny dźwięk
Wśród ogni złych co budzą lęk
Nie prowadź nas powstrzymaj nas
Powstrzymaj nas w pogoni

 Na uznanie zasłużyła nasz młodzież, która z wielkim zaangażowaniem podjęła trud przygotowania montażu słowno-muzycznego.

Róża Tomczak

  

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !