Dziekan Tomasz Pokrzywniak

Dodano 15 października 2012
Dziekan Tomasz Pokrzywniak

Profesor dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak gościem „Kolberga”

15 października 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć profesora doktora habilitowanego Józefa Tomasza Pokrzywniaka, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Spotkanie z Profesorem wpisuje się w cykl rozmów z dawnymi abiturientami, którzy, dzięki swojemu talentowi i ogromnej pracy, osiągnęli sukcesy na polu naukowym. Warto przypomnieć drogę naukową profesora Pokrzywniaka, który po zdaniu matury w 1965r. rozpoczął studia na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasz Gość doktoryzował się w 1978 roku na podstawie rozprawy pt: „Jan Gorczyczewski – tłumacz, satyryk i krytyk ”. W roku 1994 pan Józef Tomasz Pokrzywniak przedłożył rozprawę habilitacyjną pt. „Komedie Ignacego Krasickiego”, a rok  później  uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego UAM. W 1999 roku pan Józef Tomasz Pokrzywniak otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego. Profesor Pokrzywniak pełnił ważne i zaszczytne funkcje: dziekana  Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Napisał wiele rozpraw i artykułów oraz był współredaktorem podręcznika do nauki języka polskiego w klasach pierwszych.

Pan profesor Pokrzywniak w czasie spotkania z młodzieżą wspominał młodzieńcze lata, lektury ważne w okresie dojrzewania, mówił o nauczycielach, którzy kształtowali go w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie, o rzeczywistości kulturalnej, ekonomicznej, politycznej lat szkolnych i studenckich. Rozważaniom sprzyjała piosenka przygotowana przez uczennice klas pierwszych oraz krótka kronika przypominająca ważne zdarzenia z 1965 roku. Z dalszej wypowiedzi profesora Pokrzywniaka uczniowie dowiedzieli się o trwałości tradycji sarmackiej we współczesnym życiu Polaków, o twórczości Ignacego Krasickiego, jego pozycji w osiemnastowiecznej kulturze, o bestsselerach wychodzących spod pióra Księcia Poetów, o znaczeniu satyr i ich aktualności. Gość opowiedział  także o pracy naukowej, o pełnionych funkcjach i trudnościach, jakie się z nimi wiązały. Nade wszystko pan Profesor krzepił serca humanistów, zachęcał młodzież do studiowania filologii polskiej, obcowania z lekturą, starannego przygotowania do egzaminu maturalnego. Całość spotkania zakończył utwór muzyczny dedykowany panu Profesorowi.

15 października uczniowie „Kolberga” poznali naukowca, wybitnego humanistę, mistrza słowa, który w piękny sposób mówił o literaturze.

 Róża Tomczak

Czytaj także

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
07 listopada 2023
Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Tschuff "
Lekcja poezji w klasie 1g
06 grudnia 2023
Lekcja poezji w klasie 1g
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
14 listopada 2023
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską