« powrót 15 października 2012

Dziekan Tomasz Pokrzywniak

15 października 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć profesora doktora habilitowanego Józefa Tomasza Pokrzywniaka, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.

Profesor dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak gościem „Kolberga”

15 października 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć profesora doktora habilitowanego Józefa Tomasza Pokrzywniaka, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Spotkanie z Profesorem wpisuje się w cykl rozmów z dawnymi abiturientami, którzy, dzięki swojemu talentowi i ogromnej pracy, osiągnęli sukcesy na polu naukowym. Warto przypomnieć drogę naukową profesora Pokrzywniaka, który po zdaniu matury w 1965r. rozpoczął studia na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasz Gość doktoryzował się w 1978 roku na podstawie rozprawy pt: „Jan Gorczyczewski – tłumacz, satyryk i krytyk ”. W roku 1994 pan Józef Tomasz Pokrzywniak przedłożył rozprawę habilitacyjną pt. „Komedie Ignacego Krasickiego”, a rok  później  uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego UAM. W 1999 roku pan Józef Tomasz Pokrzywniak otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego. Profesor Pokrzywniak pełnił ważne i zaszczytne funkcje: dziekana  Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Napisał wiele rozpraw i artykułów oraz był współredaktorem podręcznika do nauki języka polskiego w klasach pierwszych.

Pan profesor Pokrzywniak w czasie spotkania z młodzieżą wspominał młodzieńcze lata, lektury ważne w okresie dojrzewania, mówił o nauczycielach, którzy kształtowali go w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie, o rzeczywistości kulturalnej, ekonomicznej, politycznej lat szkolnych i studenckich. Rozważaniom sprzyjała piosenka przygotowana przez uczennice klas pierwszych oraz krótka kronika przypominająca ważne zdarzenia z 1965 roku. Z dalszej wypowiedzi profesora Pokrzywniaka uczniowie dowiedzieli się o trwałości tradycji sarmackiej we współczesnym życiu Polaków, o twórczości Ignacego Krasickiego, jego pozycji w osiemnastowiecznej kulturze, o bestsselerach wychodzących spod pióra Księcia Poetów, o znaczeniu satyr i ich aktualności. Gość opowiedział  także o pracy naukowej, o pełnionych funkcjach i trudnościach, jakie się z nimi wiązały. Nade wszystko pan Profesor krzepił serca humanistów, zachęcał młodzież do studiowania filologii polskiej, obcowania z lekturą, starannego przygotowania do egzaminu maturalnego. Całość spotkania zakończył utwór muzyczny dedykowany panu Profesorowi.

15 października uczniowie „Kolberga” poznali naukowca, wybitnego humanistę, mistrza słowa, który w piękny sposób mówił o literaturze.

 Róża Tomczak

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka