Akademia Talentów Przyrodniczych

Dodano 10 czerwca 2014
Akademia Talentów Przyrodniczych

 Jesteśmy jedną z sześciu szkół województwa wielkopolskiego a także całej Polski, w której podjęto takie działania.

Program ten powstał w ramach projektu pt.: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia, nr umowy: UDA-POKL.03.03.04-00-281/12-00.

W naszej szkole program ten realizowany jest w zakresie podstawowym w klasie ID (30 uczniów) oraz w formie „nakładki” dla ucznia zdolnego. W tej drugiej formie w zajęciach dodatkowych uczestniczy 10 uczniów: 7 z klasy IIE oraz 3 z klasy IE. Nonadto w zajęciach uczestniczy jeszcze kilkunastu uczniów.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła na początku roku szkolnego otrzymała nowoczesny sprzęt badawczy i laboratoryjny, który znacznie wzbogacił wyposażenie naszej placówki.

W ramach zajęć interdyscyplinarnych stanowiących połączenie zagadnień z biologii, geografii, ochrony środowiska i planowania przestrzennego uczniowie zgłębiają zależności i powiązania pomiędzy różnymi procesami i zjawiskami przyrodniczymi w celu lepszego zrozumienia przyczyn i mechanizmów zachodzących w środowisku przyrodniczym i współczesnym świecie. Istotną innowacją jest problemowe ujęcie wielu zagadnień.

Ważną częścią programu jest aspekt praktyczny zajęć. Zarówno w klasie ID jak i na zajęciach w ramach nakładki dla ucznia zdolnego realizowane są projekty badawcze.

W klasie ID realizowany jest projekt: ”Jak inwazje obcych gatunków roślin wpływają na bioróżnorodność”. W ramach nakładki ATP dla ucznia zdolnego realizowany jest projekt „Czy rośliny gorączkują”.

Zajęcia te prowadzone będą również w następnym roku szkolnym.

Czytaj także

wykład w Wieży Ciśnień
14 lutego 2024
wykład w Wieży Ciśnień
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
01 czerwca 2017
I Turniej o E-sportowy Puchar Ligi Kolberga
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !
07 lutego 2024
Kolbergowicz Finalistą Olimpiady Języka Francuskiego !